Mäklarinformation

Ekonomisk förvaltare

Avier, pantsättningar, överlåtelser

brfekonomi@peab.se

Styrelsen Ordförande: Toni Lahdo, toni@externstyrelse.se

Avgift
I avgiften ingår värme och vatten samt bostadsrättstillägg. Till månadsavgiften tillkommer kostnader för hushållsel och Telia Triple-Play (basutbud tv, ip-telefoni, bredband, prel 169 kr per månad).

Antal lägenheter och lokaler
Det finns 127 lägenheter i ett flerbostadshus och 7 trappuppgångar som upplåts med bostadsrätt samt 3st lokaler. Lokalerna är uthyrda till Cecilia Nordström Chocolates AB, Peab Landskampen AB & Peab Landskampen AB.  

Gemensamma utrymmen
Miljörum och cykelrum. Rullstol och barnvagnsförvaring finns i gårdsplanet.     

Värme, vatten och el 
Föreningen har tecknat el-avtal för samtliga medlemmar så enskild medlem behöver inte teckna ett eget el-abonnemang. Individuell mätning av elförbrukning sker för varje lägenhet. 
Föreningen fakturerar i efterskott för el.

Uppvärmning och ventilation
Föreningen har uppvärmning genom fjärrvärme. Ventilation sker genom mekanisk till- och frånluft med central fläkt. Ur frånluften återvinns värme.  

Sophantering
Sopsug för hushållssopor och kompost. Påsar till kompost finns att hämta i miljörum.                                  Miljörum, finns 2 st på Solnavägen 39 och Garvis Carlssons gata 6.  

TV och bredband 

Föreningen har Telia (Telia Triple Play) som leverantör av bredband och kabel-TV.
Denna kostnad tillkommer på månadsavgiften, preliminärt 169 kr per månad. Föreningen har levererat till varje lägenhet: 1st router, 1st tv-box samt medföljande fjärrkontroll som tillhör lägenheten, dessa ska lämnas kvar vid överlåtelse.

Försäkring
Föreningen har Fullvärdesförsäkring inkl. BRF-tillägg hos Folksam, försäkrings nr 
433298

Parkering 
Boende i Brf Landskampen kan hyra plats i garaget med infart via Garvis Carlssons gata.  

Parkman AB 

Tfn. 08-734 90 00 
Mail. uthyrning@parkman.nu  

Boende 16.00-09.00 vardagar, dygnet runt på helger          1020 kr/mån 
Boende dygnet runt                                                                   2348 kr/mån
Boende timtaxa                                                                              15 kr/tim 

3 kalendermånaders uppsägningstid gäller.  

Avgiftshöjningar 
Inga avgiftshöjningar är planerade för 2021. 

För mäklarbild maila förmedlingsuppdrag till brfekonomi@peab.se
Kostnad 400 kr. 

Överlåtelsehandlingar postas till BRF Landskampen, c/o Peab support AB, Box 808, 169 28 Solna

org.nr 769633-9931