Andrahandsuthyrning

Vill du upplåta lägenheten i andra hand måste du först få styrelsens tillstånd – annars riskerar du att bli utesluten ur föreningen och förlora din nyttjanderätt. Notera att föreningen tar ut en avgift för arbete med andrahandsupplåtelser. 

Vem är ansvarig för lägenheten?

Det är alltid du som bostadsrättshavare som har ansvaret. Både för lägenheten och för dina medlemsskyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. Detta inkluderar bland annat att betala månadsavgiften, se till att grannar inte störs och att den så kallade vårdnadsplikten sköts. Det är därför mycket viktigt att du kontrollerar den som skall bo i din lägenhet i andra hand noga.  

Att tänka på

Se till att förse styrelsen med kontaktuppgifter där du kommer att finnas anträffbar. Om något händer är det viktigt att snabbt kunna nå dig, det kan också komma viktiga frågor till föreningsstämman som du vill kunna lämna en synpunkt på. Är du svår att nå under uthyrningsperioden bör du istället lämna en fullmakt till någon person som finns tillgänglig för föreningen, som kan fatta snabba beslut på plats och/eller hjälpa till med lägenheten. Det är även viktigt att du förser styrelsen med kontaktuppgifter till din andrahandshyresgäst.

För att ansöka om andrahandsuthyrning skriver du ut blanketten, fyller i , skriver under och skickar den till:

BRF Landskampen

c/o Peab Bostad AB

Box 808

169 28 Solna


Hyresgästen ska lämna referenser.

Ansökan om tillstånd för andrahandsuthyrning