Försäkring & Bostadsrättstillägg

Bostadsrättstillägg

FÖRSÄKRINGSBOLAG Folksam

Telefon: 0771- 950 950

Föreningen har Fullvärdesförsäkring inkl. BRF-tillägg

Försäkringstagare: Brf Landskampen
Försäkringsnummer: 433298