Persienner

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för persiennerna i din bostad. 

Endast ljusa persienner (vita/benvita) är godkända.